15 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji

To ważne wydarzenie w kalendarzu świąt nietypowych. Uświadamia nam, że wiele konfliktów można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej czy interwencji pedagoga szkolnego.

Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia. Trudno ich uniknąć, chociaż wiele osób bardzo by chciało.

Pojęcie „konflikt”  pochodzi z łaciny. Oznacza zderzenie, antagonizm, niezgodę, spór.

Każdy człowiek, dorosły i dziecko też,  zawiera w sobie bagaż doświadczeń. To  sprawia, że mamy różny sposób myślenia, różne potrzeby i wartości. Kiedy spotykamy się z drugą osobą zdarza się , że napotykamy na trudności w porozumieniu się z nią. To często prowadzi do sytuacji konfliktowych. Aby nie pogubić się w natłoku spraw, należy nauczyć się współdziałać z innymi oraz rozwiązywać narastające problemy.

Uczniowie mogą wchodzić w konflikt z nauczycielami czy innymi pracownikami szkoły, mogą pozostawać w konflikcie z innymi uczniami.

Walka toczy się o stopnie szkolne, o życzliwość nauczycieli, o pozycję w grupie, o forsowanie własnych racji, o ochronę siebie w sytuacji odczuwanego zagrożenia, o prawo do wyrażania sprzeciwu wobec norm zespołowych,których nie akceptuje.

Znamy różne sposoby reagowania na konflikt.
Unikanie , rywalizacja , w której  spotykamy np. agresję słowną i fizyczną, wzajemne oczernianie, pochlebstwo, donosicielstwo i oszukiwanie.

Innym sposobem jest łagodzenie konfliktu i kompromis . I choć uważamy go za dobry sposób, nie jest on niestety równoznaczny z rozwiązaniem konfliktu.

Ostatni sposób to Kooperacja . Oznacza gotowość do zaakceptowania oczekiwań, potrzeb, celów drugiej strony. Wtedy rywalizacja ustępuje miejsca współpracy.

Wszyscy wiemy , że  ludzie chcą kierować  swoim losem, a wobec przymusu i kontroli ze strony innych okazują wrogość i bunt.

Sytuacje konfliktowe utrudniają i zaburzają naszą codzienność szkolną.  Szczególnie te, w których stronami  skonfliktowanymi są uczniowie.                               Wówczas bardzo dobrym sposobem na osiągnięcie porozumienia jest skorzystanie z mediacji rówieśniczych. W obecności kolegów – mediatorów skłóceni uczniowie prowadzą dialog i próbę pojednania.

W naszej szkole działa Klub Mediatorów Rówieśniczych.  Jego członkowie pomogą rozwiązać Wam, drogie koleżanki i koledzy wasze sytuacje konfliktowe, nieporozumienia . Wystarczy tylko wyrazić zgodę na mediacje.
„Tak jak z nasion, które zasadzisz, pewnego dnia wyrośnie drzewo, tak pewnego dnia zaowocuje wysiłek, który włożysz w próbę pojednania”.

Popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów jest głównym celem Międzynarodowego Dnia Mediacji. Święto po raz pierwszy obchodzono w 2005 roku, natomiast w Polsce trzy lata później z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. W obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji biorą udział sądy, prokuratury, komisariaty policji, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, poradnie psychologiczne oraz placówki oświatowe z całej Polski. Organizowane są dyżury, konferencje, warsztaty o tematyce mediacyjnej i pikniki rodzinne podczas których można spotkać się z mediatorami i dowiedzieć najważniejszych informacji dotyczących mediacji.

Ważne by idea mediacji trafiła do jak największego grona. Nadal nie jest ona wystarczająco znana i wykorzystywana dla rozwiązywania sporów.

Jak ważna jest mediacja w codziennym życiu, pokazuje znane przysłowie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Dlatego jeśli nie potrafimy z kimś dojść do porozumienia, warto sięgnąć po bezstronnego „sędziego”, który być może zaradzi problemowi.


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl