Gminny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz Brytyjskiej Rodzinie Królewskiej

20.02.2020 uczniowie klasy VI: Mikołaj Bespalenko, Jakub Kurc i Amelia Pazdan uczestniczyli w Gminnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz Brytyjskiej Rodzinie Królewskiej w SP w Lubzinie. Przedmiotem oceny konkursowej były wiadomości uczniów w zakresie wiedzy kulturowej –  zwyczajów mieszkańców, elementów geografii, historii  Wielkiej Brytanii, wiedzy na temat Brytyjskiej Rodziny Królewskiej w oparciu o materiał podręcznikowy dla klas (IV-VIII) oraz informacje powszechnie dostępne. Uczniowie byli również zobowiązani do zapoznania się z lekturą LONDON by Vicky Shipton którą referowali na zajęciach dodatkowych, przygotowujących do konkursu. W ramach zajęć został również wykonany plakat z najważniejszymi informacjami geopolitycznymi przez uczennicę Nadię Ocieczek. Oczekując na wyniki uczniowie mieli okazję na rozmowy z rówieśnikami, korzystali z poczęstunku oraz oglądali sztukę teatralną W. Shakespeare’a Romeo i Julia.


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl