Szkoła Weldon Dębica » klasy 4-8

klasy 4-8

Klasy 4 – 8

Drugi etap edukacji dzieci w naszej szkole rozpoczyna klasa IV, ten etap kończymy w klasie VIII egzaminem 8-klasisty. W Niepublicznej Szkole Weldon School podczas lekcji korzystamy z wielu nowoczesnych pomocy naukowych, pracujemy z tablicą interaktywną, wykorzystujemy nowoczesne programy multimedialne. Ponadto nasi podopieczni mają szansę skorzystać z bazy różnorodnych zajęć dodatkowych w ramach kół zainteresowań np. szachy, robotyka, malarstwo, język hiszpański, język francuski. Zajęcia odbywają się na I piętrze naszej szkoły, w salach dostosowanych do potrzeb uczniów.

Szkoła Podstawowa Weldon School w roku szkolnym 2019/2020

OFERTA PODSTAWOWA:

podstawa programowa wg MEN dla Szkoły Podstawowej realizowana przez wykwalifikowaną kadrę rozwijając  pasje i talenty Twojego Dziecka

-codzienna nauka języka angielskiego w tym native speaker 5 x 45 minut

-nauka drugiego języka – francuski 2 x 45 minut

-nauka trzeciego języka- hiszpański 1 x 45 minut

-nauka religii 2 x 45 minut

-dodatkowa lekcja robotyki 1 x 45 minut

-nauka pływania /w miesiącach IX, X, XI / IV, V, VI

-nauka jazdy na łyżwach /w miesiącach XII, I, II, III

-opieka psychologa

-zajęcia logopedyczne indywidualne 1 x 45 minut

-comiesięczna opieka lekarza pediatry

-dziennik elektroniczny dla rodziców

-indywidualna szafka dziecka

OFERTA ŚWIETLICOWA:

Od 6:30 do 8:00 + od zakończenia zajęć do 17:00

-codzienna pomoc nauczyciela w pracach domowych

-dziecko w pełni przygotowane do zajęć w kolejnym dniu

-indywidualna praca z dzieckiem w celu wyrównywania poziomów nauczania

-koncentracja na pasjach i talentach Twojego Dziecka

ZAJĘCIA DODATKOWE:

-Piłka nożna

-Karate

-Warsztaty malarskie w Galerii Sztuki MOK

-Zajęcia korekcyjne

-Zajęcia z gry na pianinie

-Robotyka

-Język hiszpański

– Język francuski

-Szachy

-Tańce

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

500 zł wpisowe— ubezpieczenie NW, wyprawka plastyczna całoroczna, podręczniki, prezenty: Mikołaj, urodziny, Dzień Dziecka

OPŁATY DODATKOWE:

podręczniki do dodatkowych zajęć z języka angielskiego

mundurki szkolne

850 zł opłata stała z opieką świetlicową od 6.30 do 8.00 + od zakończenia zajęć do godz. 17.00

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE

Śniadanie – 1,50 zł (obowiązkowe)

Obiad – 7,50 zł (do wyboru, dzieci świetlicowe obowiązkowo),

Razem: 9,00 zł

Opcja dodatkowa:

Podwieczorek – 1,50 zł

Kolacja – 1,50 zł

 


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl