Szkoła Weldon Dębica » Klasa V

Klasa V

wyniki ankiety ewaluacyjnej klasa 5 – 2019

 

Paulina Parys – wychowawca w klasie V

 

Wykształcenie:

Studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim   (specjalizacja nauczycielska).

Studia podyplomowe w zakresie logopedii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.

Studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki,  Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu.

Doskonalenie zawodowe

2011 r. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii

2010 r. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

2010 r. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 3 – 6 lat

2011 r. Zespół Aspergera – obraz kliniczny, diagnoza, terapia

2011 r. Zaburzenia u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny, diagnoza, leczenie. Zaburzenia depresyjne, mutyzm wybiórczy

2014 r. Wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem wargi  i podniebienia

 

Kursy:

Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga.

Ciekawe 45 minut. Pomysły na godziny wychowawcze.

Radzenie sobie z trudnym zachowaniem ucznia.

Psychologia pozytywna w edukacji.

Aby nauka byłą przyjemnością – jak rozbudzić i rozwijać motywację u dzieci.

Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów.

 

Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.

Albert Einstein

Chociaż logiką kieruję się w życiu codziennym, moim powołaniem jest pokazywanie dzieciom i młodzieży, jak wiele dobrego przynosi bogacenie wyobraźni. Język polski jako przedmiot szkolny daje ogromne możliwości w zakresie rozwoju dziecka – oprócz poznawania dzieł literackich, pogłębiania wiedzy gramatycznej czy ćwiczeń ortograficznych, istnieje cała sfera spraw „życiowych”: rozpoznawanie emocji, dyskusje, kreatywne myślenie, możliwość wyrażania swojego zdania. Będąc nauczycielem, mogę czynnie uczestniczyć w tym procesie i wprowadzać uczniów w niesamowity świat kultury i sztuki. Szczególny nacisk kładę na aktywne metody pracy, dzięki którym każde dziecko może twórczo uczestniczyć w lekcji i pokazać swoje indywidualne predyspozycje. Staram się, aby atmosfera na lekcjach była pogodna i przyjazna, ponieważ uważam, że najlepiej człowiek uczy się w warunkach komfortu.


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl