Szkoła Weldon Dębica » Dla Rodziców

Dla Rodziców

Ubezpieczenie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Weldon  School w Dębicy w roku szkolnym 2016/2017

Uczniowie naszej szkoły są ubezpieczeni w InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP

Nr polisy: 034178

Opcja ubezpieczenia: Ochrona Plus, suma ubezpieczenia: 12000,00zł

Polisa obowiązuje w okresie: 01 września 2016r. – 31 sierpnia 2017r.

Okres ochrony: 24 godziny/dobę

Z linku poniżej mogą Państwo pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS.

druk_zgloszenia_edu- ogolny(1)

Lista_opłacających_08 2018_final

owu edu plus 2018

ŚWIADCZENIA DODATKOWE-DO OPCJI OCHRONA

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców(1)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.

Rozporządzenie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELDON SCHOOL W DĘBICY

wewnątrzszkolny SYSTEM OCENIANIA Weldon School 2014

 

REGULAMIN UCZNIA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY WELDON SCHOOL W DĘBICY

REGULAMINY SZKOŁA

 

JADŁOSPIS dekadowy od 08.04.2019 r.  do 19.04.2019 r.    

jadłospis od 8.04 do 19.04.19r szkoła

 

Kalendarz imprez i ważniejszych wydarzeń  w Niepublicznej Szkole   Podstawowej Weldon School w Dębicy, w roku szkolnym 2018/2019

DataUroczystośćForma realizacji  
03 września
2018 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.Akademia szkolna.Jolanta Lula,
klasa IV
Wrzesień
2018 r.
Wycieczka do KrakowaGroby królów na Waweluklasy I - V
Wrzesień
2018 r.
Akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata”,

Konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczej i recyklingu – Moja zabawka z recyklingu.
Porządkowanie otoczenia szkoły.
Jolanta Lula, Agata Stolarz, Agnieszka Cebulak, Paulina Parys,
Wychowawcy klas 1 – 4
Październik
2017 r.
Październik miesiącem bibliotek.Lekcje biblioteczne, konkursy na tematy biblioteczne, wystawy.Magdalena Zatorska,
Wychowawcy klas 1-4
Październik
2017 r.
Szkolny konkurs dla uczniów klas 1 - 4 „Jesienna kompozycja”Konkurs plastycznyMagdalena Zatorska
Opiekunowie klas 1 - 4
30 Października
2017 r.
Ślubowanie uczniów klas 1.Akademia szkolna z udziałem Rodziców.Jolanta Lula Wychowawca klasy 1
Październik
2017 r.
Szkolny konkurs dla uczniów klas 1 - 4 „Jesienna kompozycja”Konkurs plastycznyMagdalena Zatorska
Opiekunowie klas 1 - 4
Październik
2017 r.
Akcja „Zapomniane groby.”Zapalenie zniczy na cmentarzu wojskowym, złożenie kwiatów przy pomniku patronki miasta Św. JadwigiOpiekunowie S.U. klas 1-4
10 listopada
2017 r
11 listopada
Święto Odzyskania Niepodległości.
Akademia szkolna z udziałem Rodziców Agnieszka Cebulak
Agata Stolarz
Listopad
2017 r.
Akcja edukacyjno-charytatywna mająca na celu wyuczenie bezpiecznych zachowań w kontaktach ze zwierzętamiAkcja w klasach 1 - 4Opiekunowie klas Klasy 1-4
Listopad
2017 r.
Turniej klasowy „Kolorowe Sudoku”Konkurs klasowyWychowawcy klas 1-4
Listopad
2017 r.
Andrzejki klasowe.Zabawy klasoweWychowawcy klas 1-4
Grudzień
2017 r.
Szkolny konkurs Bombek świątecznychKonkurs plastyczny,
wystawa szopek w Galerii Dębickiej
Magdalena Zatorska
Opiekunowie
Klas 1-4
06 Grudnia
2017 r.
Czytanie z „Mikołajkiem”Akcja szkolna we wszystkich klasach z Mikołajem.Wychowawcy Klas 1-4
Styczeń
2018 r.
Bal karnawałowy dla uczniów klas 1– 4.Zabawa taneczna, konkursyOpiekunowie
w klasach 1- 4
Luty
2018 r.
Dzień Bezpiecznego Internetu – Lekcje w kl. 1-4Lekcja informatyczna z wolontariuszami z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, z technikum o profilu informatycznym Krzysztof Krzystyniak nauczyciel informatyki
Wolontariusze
Luty
2018 r.
Pasowanie na najlepszego czytelnika.Ślubowanie podczas akcji czytelnika
w bibliotece miejskiej
Agata Stolarz
Nauczyciele klas 1-4
23 Luty
2018 r.
Obchody Międzynarodowego Dnia Języków.Konkurs piosenki, tworzenie prac plastyczno-technicznych nt najciekawszych budowli krajów Europy.Nauczyciele klas 1 - 4
Marzec
2018 r.
Szkolny konkurs ortograficzny dla klas 3 i 4.Konkurs klasowy ortograficzny o szkole w której się uczę.Paulina Parys Magdalena Zatorska Nauczyciele klas 1 - 4
Marzec
2018 r.
Dni otwarte szkoły dla przedszkoli.Dni otwarte. Prezentacja multimedialna i oprowadzanie po budynku szkoły.
Występ teatralny grupy 0 z przedszkola dla uczniów klas I.
Wszyscy nauczyciele
8 Marca
2018 r.
Dzień Kobiet- święto spódnicy i krawata.Zabawy klasoweWychowawcy klas 1 - 4
16 Marca
2018 r.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym.Eliminacje szkolne. Wyłonienie najlepszej drużyny wraz z Komendą policji – aspirantem T. Totko w Dębicy.Agnieszka Cebulak Agata Stolarz Magdalena Zatorska Klasa 3 i 4
Marzec
2018 r.
Ogólnopolski konkurs matematyczny „Orzeł matematycznyc2017” , „Orzeł języka polskiego 2018”, „Orzeł języka angielskiego2018”,Konkurs dla klas 2 – 4Nauczyciele klas 2-4
Marzec
2018 r.
Szkolny konkurs ortograficzny
dla klas 1 – 2
Konkurs klasowyNauczyciele klas 1-2
Kwiecień
2018 r.
Międzyklasowe Zawody Pływackie
dla klas 1,2,3,4.
Zawody pływackie w MOSiR DębicaNauczyciele klas 1-4
13 Kwietnia
2018 r.
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni KatyńskiejWycieczka do Muzeum.Bogumił Skrętkowski
Klasa 4
20 Kwietnia
2018 r.
Dzień Ziemi- akcja S.U zbierania i segregacji śmieci w salach i w szkole.Konkursy ekologiczno – przyrodnicze dla kl. 1-4, gazetki i kąciki o tematyce ekologicznejNauczyciele klas 1-3
Opiekun w kl. 4
M. Zatorska
27 Kwietnia
2018 r.
Święto Konstytucji 3 maja 1791 r.Akademia szkolna z gośćmi i Rodzicami Klasa II, klasa IV
Agata Marciniec Paulina Parys
7 Maja
2018 r.
Szkolny konkurs „Polska i symbole narodowe” - konkurs poezji klas 1,2,3,4.Konkurs dla uczniów klas 1-4Katarzyna Dzięgiel
Magdalena Zatorska
Nauczyciele klas 1-4
Maj
2018 r.
Maj z książką – Konkurs czytelniczo – literacki na znajomość lektur dla klas 1,2,3,4.Konkurs czytelniczyNauczyciele klas 1-4
Maj
2018 r.
Szkolny konkurs matematyczny dla klas 1– 4 „Rachmistrz – konkurs szybkiego liczenia”.Konkursy klasowe Nauczyciele klas 1-4
1 czerwca
2018 r.
Dzień DzieckaWycieczki autokaroweWychowawcy klas 1-4
14 czerwca 2018 r.Egzamin na kartę rowerową.Egzamin uczniówAnna Pyrchla,
Nauczyciel techniki
22 czerwca
2018 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.Akademia szkolnaKlasa 4

Wydarzenia odbywające się przez cały rok szkolny:

  • Całoroczna szkolna akcja propagująca czytelnictwo.
  • Całoroczne lekcje „niespodzianki”, z ludźmi ciekawych zawodów.
  • Działalność innowacyjna w klasach I i IV – robotyka , programowanie.
  • Udział w projekcie MEN- Aktywna tablica.
  • Udział w projektach i  programach ogólnopolskich.
  • Współpraca z Fundacją Radosny Uśmiech Dziecka w celu wsparcia paczkami dzieci przewlekle chorych- szlachetna paczka.
  • Współpraca ze szkołami – wolontariat, wycieczki, konkursy.
  • Całoroczna akcja charytatywna „ Zbieramy plastikowe nakrętki”
  • Imprezy będące inicjatywą Samorządu Uczniowskiego- szlachetna paczka, Dzień Ziemi, Dzień Kobiet
  • Przygotowanie uczniów klas IV do egzaminu na kartę rowerową.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2017 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 
Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2017 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Ferie zimowe15-28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
12-25 lutego 2018 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Wiosenna przerwa świąteczna29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennymustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)27 kwietnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego5 stycznia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego26 stycznia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Egzamin maturalnyustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych22 czerwca 2018 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Ferie letnie23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Teatrzyki rok szkolny 2018/2019

WRZESIEŃ 2017

26.IX.2017 Teatrzyk Teatr Profil z Krakowa „Figle-śmigle”  godz.9.00

PAŹDZIERNIK 2017

18.X.2017 „Dorotka w Krainie Oz”  Teatr Edukacji Moich Marzeń z  Chorzowa (wyjście MOK w Dębicy „KOSMOS”) godz. 10.00

LISTOPAD 2017

15.XI. 2017 Teatrzyk Zielony Melonik z Jarosławia „Leśne porządki”  godz.9.00

21.XI.2017  „Karolcia” – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia (wyjście MOK w Dębicy „KOS MOS”), godz.10.10

GRUDZIEŃ 2017

14.XII.2017 „Opowieści z lodowej krainy” – Teatr Współczesny w Krakowie (wyjście MOK w Dębicy „KOSMOS”) godz. 10.20

LUTY 2018

21.II.2018  godz.10.30 „O dziwnym drzewie i prawdziwej przyjaźni”, Teatr Bajkoteka z Krakowa

MARZEC 2018

23.III.2018 „Przygody Baltazara i Wawelskiego Smoka” – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia (wyjście MOK w Dębicy „KOSMOS”), godz. 10.10

 


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl