Podstawówka Zerówka
Szkoła Weldon zaprasza dzieciaki
Zerówka Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper.
Pierwszaki Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper.
Sala informatyczna Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper.
Sala gimnastyczna Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper.
Świetlica Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper.
Pierwszy etap edukacji naszych dzieci w szkole. Klasa pierwsza to łagodne wejście dzieci w świat prawdziwej szkoły dzięki odpowiednio dobranym podręcznikom i pomocom naukowym. Kontynuacją nauki jest klasa II i III oraz kolejno w klasach IV-VI. Nauczanie wszystkich przedmiotów odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych pomocy naukowych i z wykorzystaniem programów multimedialnych. Zajęcia dla dzieci odbywają się w salach dostosowanych do potrzeb i oczekiwań najmłodszych. Więcej
Drugi etap edukacji dzieci w naszej szkole rozpoczyna klasa IV, ten etap kończymy w klasie VIII egzaminem 8-klasisty. W Niepublicznej Szkole Weldon School podczas lekcji korzystamy z wielu nowoczesnych pomocy naukowych, pracujemy z tablicą interaktywną, wykorzystujemy nowoczesne programy multimedialne. Ponadto nasi podopieczni mają szansę skorzystać z bazy różnorodnych zajęć dodatkowych w ramach kół zainteresowań np. szachy, robotyka, malarstwo, język hiszpański, język francuski. Zajęcia odbywają się na I piętrze naszej szkoły, w salach dostosowanych do potrzeb uczniów. Więcej
Nasza świetlica szkolna jest miejscem, w którym dziecko, otrzymując niezbędną pomoc i opiekę ciągle się uczy, a także uczestniczy w rozmaitych, ciekawych dla niego zajęciach. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 6.30 do 18.00. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy realizują pod opieką wychowawców roczny plan pracy, są to zadania wychowawcze i dydaktyczne. Uczniowie na świetlicy mają także okazję do uczestnictwa w różnego typu zajęciach: plastycznych, muzycznych, matematycznych i sportowych. Więcej

 


 


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl