Cele szkoły

Koncentrujemy się na docenieniu indywidualności i niepowtarzalności każdego ucznia oraz podwyższaniu poziomu nauczania w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

Wspieramy każdego ucznia w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej.

Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy w grupie. Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie horyzontów uczniów, umiejętności rozwiązywania problemów i odkrywania talentów.

Stwarzamy warunki do prezentowania osiągnięć ucznia, aby mógł odczuwać satysfakcję z działalności twórczej. Każdemu uczniowi stwarzamy warunki zrównoważonego rozwoju poprzez dostęp do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

Inspirujemy i zachęcamy do osobistego rozwoju talentów  i zainteresowań.

Pragniemy aby stosowanie języka obcego służyło jako narzędzie do komunikowania się.
Naszym celem jest, aby nasi uczniowie zdobywali jak najlepsze wyniki w nauce na każdym etapie edukacyjnym. Czuli radość i pasję do nauki. Mieli system wartości moralnych, byli wrażliwi, tolerancyjni i otwarci na świat.
Wyzwalamy w uczniach potencjał do samodzielnego poszukiwania wiedzy.
Stwarzamy atmosferę życzliwości, zaufania i wzajemnego poszanowania.


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl