Z życia szkoły

Kalendarz imprez i ważniejszych wydarzeń  w Niepublicznej Szkole   Podstawowej Weldon School w Dębicy, w roku szkolnym 2023/2024

Kalendarz wydarzeń WS 2023/2024

 Wydarzenia odbywające się przez cały rok szkolny:

 • Całoroczna szkolna akcja propagująca czytelnictwo.
 • Działalność innowacyjna w klasach I i IV – robotyka , programowanie.
 • Udział w projekcie MEN- Aktywna tablica.
 • Udział w projektach i programach ogólnopolskich.
 • Współpraca z Fundacją Radosny Uśmiech Dziecka w celu wsparcia paczkami dzieci przewlekle chorych.
 • Współpraca ze szkołami – wolontariat, wycieczki, konkursy.
 • Całoroczna akcja charytatywna „ Zbieramy plastikowe nakrętki”.
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ Europa i Ja”- klasy I-III.
 • Imprezy będące inicjatywą Samorządu Uczniowskiego.
 • Przygotowanie uczniów klas IV do egzaminu na kartę rowerową.
 • Przygotowanie uczniów klasy VIII do egzaminu ósmoklasisty .

         

 


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl