NASZE ATUTY

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Od początku edukacji wprowadzamy naukę czterech języków obcych: język angielski, język francuski, język hiszpański oraz język niemiecki.

BOGATY PAKIET ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zapewniamy wiele ciekawych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, inspirujących do twórczego działania oraz realizowania swoich pomysłów m.inn: -malarstwo – zajęcia w Galerii Sztuki MOK w Dębicy,  -robotyka -karate -szachy -zajęcia taneczne -sezonowo: lodowisko, basen -muzykoterapia -zajęcia korekcyjne -zajęcia teatralne -gra na instrumencie –

UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM

W procesie wychowawczo-dydaktycznym czerpiemy wiedzę z różnych źródeł informacji i form przekazu artystycznego takich jak: książka, teatr, film, muzea oraz wystawy. Nasi uczniowie uczestniczą w najciekawszych wydarzeniach kulturalnych.

NAUCZANIE NA WYSOKIM POZIOMIE

Dzięki systematycznej i wielostronnej kontroli wewnątrzszkolnej oraz stosowaniu rzetelnego systemu oceniania, utrzymujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć. Oprócz zajęć realizowanych zgodnie z podstawą programową, wprowadzone zostały zajęcia dodatkowe, rozwijające dziecięce inteligencje oraz zainteresowania młodych odkrywców.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO UCZNIA

Naszym założeniem jest stworzenie małolicznych, kameralnych klas, po to, aby mieć indywidualne podejście do każdego ucznia. Staramy się odkrywać drzemiący w uczniach potencjał, zdolności i predyspozycje dla zapewnienia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz pomagamy w przezwyciężeniu trudności uczniom słabszym.

KADRA PEDAGOGICZNA

Zespół tworzą, wykształceni, kreatywni nauczyciele, poszukujący nowych rozwiązań i pomysłów na nowoczesną edukację.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Dobre relacje z Rodzicami są fundamentem dla stworzenia warunków harmonijnego rozwoju naszych Uczniów. Nasi Rodzice biorą czynny udział w życiu naszej szkoły, współdziałają, współuczestniczą w edukacji i wychowaniu dzieci.

WARUNKI LOKALOWE SZKOŁY

Klasy spełniają najwyższe standardy lokalowe. Szkoła posiada nowoczesne i bezpieczne klasopracownie tj: klasy multimedialne, sala gimnastyczna, pracowania plastyczna, pracownia muzyczna, pokój specjalistów.


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl